CO JE AGILITY?

 

Video na ukázku:    www.youtube.com/watch?v=4bFe5fUjaiY

 

Text převzat ze stránek Klubu agility České republiky

Jistě všichni znáte klasický koňský parkur – na vyhrazeném prostoru jsou umístěny skokové překážky, které jezdec s koněm absolvuje v předem určeném pořadí. No a z toho kolem roku 1978 v Anglii vznikl pro psy sport zvaný agility. Jeden zdroj uvádí, že agility prý vzniklo jako zábava pro voříšky, co nemůžou chodit na výstavy, druhý ale tvrdí pravý opak - že agility se poprvé objevilo jako zpestření přestávky při světoznámé Cruftově výstavě. Dnes agility běhají voříšci i čistokrevní psi a spolu s nimi děti, mládež, dospělí, ale i důchodci, a to na celém světě. Agility se provozuje jako zábava pro široké masy pejskařů, ale také jako vrcholový sport, který má dokonce svoje mistrovství světa.

Určité rozdíly mezi psím a koňským parkurem jsou, a to především ve velikosti překážek (ty psí jsou mnohem menší). Pejsci jsou však mnohem pohyblivější, takže kromě klasických skokových překážek mívají v parkuru zařazen i slalom, kladinu, šikmou stěnu, houpačku, skok daleký, proskokový kruh, pevný a látkový tunel. Dalším, poměrně podstatným rozdílem je to, že psovod na psovi nesedí jako jezdec na koni, ale běží vedle něj. Pes nemá vodítko ani obojek a psovod jej ovládá pouze slovními povely, vlastním pohybem a ukazováním. Vzájemný dotek psa a psovoda se hodnotí jako chyba.

Možná si teď říkáte, jak může závodit třeba jezevčík s ovčákem. I na to tvůrci agility mysleli – rozdělili pejsky do velikostních kategorií podle kohoutkové výšky. Počet velikostních kategorií závisí na organizaci, která v dané zemi agility zastřešuje. Vzhledem k tomu, že v  Evropě je vládcem psího světa FCI (Fédération Cynologique Internationale), závodí se u nás podle pravidel stanovených touto organizací. Ta do roku 2001 uznávala dvě velikostní kategorie: psi do 40 cm včetně (tzv. kategorie mini), psi nad 40 cm výšky (kategorie standard). Od 1.1.2002 však došlo ke změně pravidel a především k přerozdělení velikostních skupin na tři: psi do 34,99 cm (tzv. kategorie Small), od 35 do 42,99 cm (tzv. kategorie Medium) a od 43 cm výše (kategorie Large). Kategorie se liší především výškou skokových překážek (pro malé pejsky je samozřejmě výrazně menší než pro ty velké), ale také výškou proskokového kruhu a délkou skoku dalekého. Ostatní překážky zůstávají shodné pro všechny kategorie.

Trať mívá 12 až 20 překážek a záleží na rozhodčím, jakým způsobem celý parkur postaví. Variant je nekonečné množství, stačí překážku o pár centimetrů posunout nebo natočit a hned má trať úplně jinou obtížnost. Některé parkury jsou spíš technické, kdy psovod hodně stojí na místě a pohybuje se jen jeho pes, jiné jsou hodně běhavé a psovod na nich má občas co dělat, aby svému pejskovi stačil a přitom úplně neztratil dech. A protože i jednotlivé týmy jsou různě výkonnostně zdatné, dělí se do tří kategorií – A1, to je třída pro začátečníky, A2, což je třída pro ty lepší závodníky, a A3, což je třída pro ostřílené závodníky, nejlepší z nejlepších. 

Pokud jde o pravidla agility, opět se podobají těm koňským. V hodnocení záleží především na tom, s jakým počtem trestných bodů dokáže tým (psovod+pes) dokončit předepsaný parkur. Trestné body se udělují za chyby nebo tzv. odmítnutí – vždy je to 5 trestných bodů. Za co konkrétně se trestné body udělují, je podrobně popsáno v Řádu agility. Druhým kritériem, které rozhoduje o pořadí týmů v případě rovnosti trestných bodů, je čas, v jakém tým trať absolvuje. Špičkové týmy se většinou „přetahují“ o setinky vteřiny a rozhoduje každý větší oblouček psa za překážkou. Je také možno docílit tzv. diskvalifikace, nejsnadněji tím, že pes překoná jinou překážku, než která je v pořadí, ale to rozhodně není účelem. Možných důvodů pro diskvalifikaci je více, podrobnosti opět najdete v Řádu agility.

 

CO JE OSA - OBLASTNÍ SKUPINA AGILITY

 

Obecně lze říci, že jakési pojítko mezi lidmi, kteří se agility věnují a scházejí se k jeho trénování na jednotlivých cvičácích  a Klubem agility České republiky /KAČR/, který "běh agility" v ČR organizuje, propaguje a koordinuje, tj. vydává a aktualizuje zkušební řády agility pro ČR vycházející z mezinárodních pravidel agility, zajišťuje jednotný výklad těchto pravidel na území ČR a jejich dodržování na závodech, atd. /viz. stanovy KA ČR/

                                        

Ze stanov KA ČR:

čl. 8 - Oblastní skupiny agility

1. Oblastní skupiny agility (dále jen "OSA") se vytvářejí na územním základě. OSA musí mít nejméně tři členy, kteří jsou zároveň členy Klubu.

2. Za OSA se považuje buď samostatná organizace registrovaná u Ministerstva vnitra ČR nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku příslušného obchodního soudu nebo zájmová skupina sdružená pod jinou organizací, která má vlastní subjektivitu.

OSA Erlink funguje pod ZKO č. 150, tedy jako součást Kynologického klubu Jiříkov.

3. OSA bude zaregistrována v Klubu po splnění podmínek stanovených v bodech 1 a 2 tohoto článku.

Povedlo se v lednu 2005 !!!

4. Každá OSA musí určit ze svého středu osobu, která ji bude zastupovat ve styku s  výborem, popř. dalšími orgány Klubu. Tato osoba musí být členem Klubu.

Kontaktní osoba OSA Erlink - Ing. Eva Linková, tel.: 608 569 133, e-mail: erlink@seznam.cz

 

5. Činnost OSA se řídí Zkušebním řádem agility a Soutěžním řádem a její činnost nesmí být v rozporu se Stanovami Klubu.

 

Další informace a podrobnosti na webových stránkách KAČR

 

Fotogalerie: Agility